ÓVODAI BEIRATKOZÁS

    • Május 2. (kedd) 8-12 óráig 

    • Május 3. (szerda) 8-17 óráig 

    • Május 4. (csütörtök) 12-17 óráig 

    • Május 5. (péntek) 8-12 óráig

A jelentkezés helyszíne: Virág Árok Óvoda, Virág árok 8. (vezetői iroda)

 

Az óvodaköteles gyermekek (2017. aug 31-ig betöltik a 3. életévüket) felvétele az alábbi szempontok figyelembe vételével történik (felvételi sorrend):

 • Körzetes – kötelező felvenni 

 • ha az SNI-s gyermek számára bizottság által kijelölt óvoda vagyunk - kötelező felvenni (beszédfogyatékos - megkésett beszédfejlődésű, hallássérült gyermek, valamint a súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő gyermekek) 

 • testvére az intézménybe jár 

 • szülő az óvoda körzetében dolgozik 

A felvételnél nem a beiratkozás alatti érkezési sorrend dönt!

 Amennyiben a szülő nem kívánja beíratni gyermekét (aug. 31-ig született gyermekek) lakóhely szerint illetékes Jegyzőnek kérelmet kell írnia, a Jegyző 5 éves korig kaphat mentességet. (az óvodai beiratkozáskor itt az óvodában kell kitölteni a kérelmet)

 (Nkt. 2015. szeptember l-jén hatályba lépő 8.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt, azaz óvodalátogatásra kötelezett.)

 

Kérjük, a beiratkozáskor az esetleges hosszabb várakozási idő miatt
gyermeket ne hozzanak magukkal!

 

Nagyné Szőlősi Erika
óvodavezető

Hirdetmény óvodai felvételről
Tájékoztató óvodai felvételről
Óvodai körzetek - 2. kerület