Óvodapszichológia

 Járvás Kata 

Óvodapszichológus, Táncterapeuta

 ELÉRHETŐSÉGEIM:

+36 30 29 79 681
kata.jarvas@gmail.com

 

TANULMÁNYOK ÉS KÉPZÉSEK:

Tánc és Mozgásterapeuta

Magyar Mozgás-és Táncterápiás Egyesület(MMTE)

Budapest, 2005-2010

 

Pszichológia Szak

Interkulturális szakirány/Művészetpszichológia/

Gyermekpszichológia

Károli Gáspár Református Egyetem

Budapest, 2002-2008

 

SZAKMAI ISMERETEK:

2008 óta foglalkozom aktívan gyermekekkel, külföldön is tartottam már kreatív workshopokat számukra. S párhuzamosan különböző módszerspecifikus képzéseken vettem részt. Dolgoztam már hiperaktív, nehezen kezelhető kamaszokkal, hátrányos helyzetű fiatalokkal hosszú ideig. Az óvodás korosztály mindig is kitüntetett figyelmet kapott az életemben, 2017 novembere óta dolgozom a Virág Árok Óvoda óvodapszichológusaként.

 

Óvodapszichológia

            „A jó neveléshez, gyökerek és szárnyak kellenek.”- /Goethe/

 

Az óvodapszichológus feladatainak elsődleges célja a gyermekek személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése.

Rendszeresen megfigyeléseket végez a gyermekcsoportokban, konzultál az óvodapedagógusokkal, közreműködik a gyermekek beilleszkedését segítő folyamatokban. Pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat végez a gyermekek körében, kapcsolatot tart a szülőkkel konzultáció, vagy fogadóóra keretében; valamint esetenként; igény szerint- részt vesz a szülői értekezleteken. Feladatai közé tartozik továbbá az egészségfejlesztés, mentálhigiénés preventív tevékenységek szervezése. Szükség esetén krízistanácsadást végez, szükség szerint az óvodapedagógusokkal, és a szülőkkel egyeztetve-javaslatot tesz a gyermekek szakértői bizottság általi vizsgálatára, mely folyamatot megfigyeléseinek írásos rögzítésével is támogat. Terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén tovább irányít a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez/szakemberhez; és együttműködik a pedagógiai szakszolgálattal az érintett gyermek, pedagógiai szakszolgálati ellátás keretében történő gondozásában.

Óvodában ellátott feladatok: csoportlátogatás, szülőkonzultáció, pedagógus konzultáció, kis létszámú csoportfoglalkozások tartása. ( pl. hiperaktív, vagy épp ellentétesen szorongóbb gyermekek számára, vagy akik szeretik kreativitásukat megélni és fejleszteni a művészetterápia eszközein keresztül.)

S hogy mikkel keresnek a szülők általában?

 Bizonytalanságok gyermeknevelési kérdésekben, fejlődési-és gyermeknevelési problémák, elakadások, nevelési eszközök, módszerek, nevelési tanácsadás, beszoktatás, iskoláztatás, intézményváltás körüli kérdések, családi rendszerben felmerülő problémák pl.krízisek , válás, halál eset a családban… De számos olyan újonnan jövő probléma lehet, amit ha szívesen átbeszélne valakivel, forduljon hozzám bizalommal, igyekszem közösen együtt gondolkodva megoldást találni a gyermeke problémájára, vagy az élet által támasztott aktuális kihívásokra például ebben a járványhelyzetben is!

Várom megkeresését!

 

Hisz ne feledjük, hogy minden gyermek más és más személyiséggel, adottsággal, habitussal születik a világra, s az együttes közös munkával, ami létrejöhet a szülő- és az intézmény pedagógusai, dolgozói között -tudjuk igazán megismerni és támogatni a gyermekek személyiségét, hogy egy boldog fiatal, majd felnőtt váljon belőlük. S ennek a folyamatnak az egyik legértékesebb és legfontosabb időszaka az óvodás kor!

 

AVilág mint táj, amelyben a hely a testemet övező határ!” –(Mila Haugová)